От България

По линията от България се пътува само в Събота.

Номер на автобус: CB 7581 MM

Общо места: 51